Ponúkame voľné kapacity na skladovanie a logistické služby.

Skladovacie možnosti 500 – 2500 m2, prípadne iné podľa požiadaviek a potrieb zákazníka.
Logistické služby v podobe uskladnenia tovaru, manipulácie s ním, príprava a kompletizácia tovaru na expedíciu podľa jednotlivých objednávok. Zaslanie vašich zásielok priamo ku koncovým zákazníkom.

Ing. Peter Sochor
+421 918 470 056
sochor@spekon.sk

heading

Na základe potrieb existujúcich zákazníkov sa spoločnosť presťahovala do nových priestorov a od roku 2017 pôsobí v novovybudovanom logistickom sklade vybavenom modernými nakladacími možnosťami ako aj regálovým systémom, ktorý zabezpečí prehľadné a bezpečné uloženie skladovaného tovaru.

Samotní vedúci pracovníci v oblasti logistiky pôsobia viac než 15 rokov, kedy v rôznych zahraničných i domácich logistických spoločnostiach zbierali skúsenosti. Ostatný pracovný kolektív je takisto zložený z pracovníkov s niekoľkoročnými skúsenosťami s prácou v skladoch a obdobných spoločnostiach.

Vďaka modernému regálovému systému je tovar prehľadne a bezpečne uskladnený. Ku každej palete je neobmedzený prístup, čo zabezpečuje disponibilitu tovaru v ktoromkoľvek čase z pohľadu množstva, kvality a iných potrieb zákazníka.

heading

Evidencia tovaru v sklade sa uskutočňuje prostredníctvom skladového informačného systému, EIB od spoločnosti LLARIK, s.r.o.. Všetky informácie o kvalite a množstve skladovaného tovaru do systému a evidencie sa dostávajú prostredníctvom skenovania čiarových kódov a zadávaním údajov do skenerov.

Vďaka skladovému informačnému systému vieme evidovať v reálnom čase miesto a umiestnenie skladovaného tovaru spolu s jeho ďalšími atribútmi ako sú informácie o príjme, skladovanom množstve a budúcej expedícii tovaru. Podľa potreby zákazníka vieme ho priebežne informovať o stave zásob v sklade.

Umiestnenie skladu je vo veľmi dobrej polohe vzhľadom na vzdialenosť od zjazdu z diaľnice (cca 1800 m).

heading

Okrem hlavnej činnosti ako je skladovanie tovaru, vieme ponúknuť zákazníkom aj ďalšie činnosti ako napríklad jednoduchá montáž viacerých komponentov do jedného, alebo triediace resp. kontrolné práce z pohľadu kvalitatívneho rozlíšenia skladovaného tovaru.

Technické vybavenie skladu zabezpečuje jednoduchú, bezpečnú a spoľahlivú manipuláciu s tovarom. V sklade sa používa moderná manipulačná technika značky Linde. Všetka manipulačná technika je na elektrický pohon s ohľadom na životné prostredie. Tovar je umiestňovaný v moderných skladových regáloch s rokom inštalácie 2018. Sklad je v zimnom období temperovaný kedy teplota v ňom neklesne pod 15°C. Je takisto zabezpečený proti všetkým ostatným poveternostným vplyvom.

Spoločnosť, sklad ako aj jednotliví pracovníci sú poistení proti možným rizikám, ktoré so skladovaním tovaru a jeho manipuláciou súvisia. Objekt je chránený 24 hodín denne, nakoľko elektronický zabezpečovací systém je napojený na pult centrálnej ochrany súkromnej bezpečnostnej služby.

Medzi doterajšími zákazníkmi nášho logistického skladu sú domáce aj zahraničné spoločnosti:

  • Smurfit Kappa Obaly Štúrovo
  • DS Smith Turpak Obaly
  • WHIRLPOOL SLOVAKIA
  • STIGA Slovakia
  • Immergas Europe
  • PRIMA POPRAD
  • Bidfood Slovakia
  • TR VIC (Taliansko)
  • Stora Enso Poland (Poľsko)
  • Dunapack (Maďarsko)

K jednotlivým zákazníkom pristupujeme individuálne, pričom sa snažíme uspokojiť ich potreby a tým pomáhať im pri ich podnikateľskej činnosti a pomôcť im napredovať v ich snažení.

heading

Kontakty a prevádzka

+421 907 073 566
+421 918 470 056
sochor@spekon.sk
Priemyselná 5481, Poprad – Matejovce

Fakturačné údaje:
SP EKON, s.r.o.
sídlo: Allendeho 2735/24, 059 51 Poprad - Matejovce
zapísaná v OR OS Prešov, odd. Sro, vl. č. 22676/P
IČO: 45 346 852 , DIČ: 202 298 2951
IČ DPH: SK 202 298 2951